Enschede

Become a high-skilled geospatial professional

Doel van de metingen

Het weer en klimaat in steden zijn van groot belang voor het welzijn van de burgers, voor de leefbaarheid ervan en voor de kwaliteit van het milieu. Dit klimaat wordt bepaald door de energie- en waterbalans en de relatieve bijdrage van hun verschillende componenten. We meten deze componenten, zoals bijvoorbeeld het waterverbruik, de warmte- en CO2-productie en de zonnestraling, boven Enschede en we combineren deze informatie vervolgens met waarnemingen van satellieten, vliegtuigen en drones (i.e. teledetectie, ofwel remote sensing).

Dit helpt ons om niet alleen het stadsklimaat op de lange termijn in kaart te brengen, maar levert ook informatie op over het zogenaamde stedelijke hitte-eiland effect (dat wil zeggen: hoeveel warmer is het in de stad en haar wijken vergeleken met de omgeving?) of over bijvoorbeeld lokale luchtcirculatiepatronen. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt voor mitigatie- en/of adaptatiemaatregelen die raken aan verschillende aspecten, zoals gezondheid (slaapkwaliteit, luchtkwaliteit, en zelfs overlijden), openbare ruimte (druk op parken, droogteschade aan flora en fauna), leefbaarheid (arbeidsproductiviteit binnen en buiten, comfort) en water (waterkwaliteit, watervraag, beschikbaarheid van koelwater).

Kortom, we monitoren kenmerken van het stadsklimaat, de hydrologie en de meteorologie, die vervolgens worden gebruikt om meettechnieken vanuit tele-detectie, remote sensing, te kalibreren en valideren.

Deze monitoring vindt plaats via een meetnetwerk van zogenaamde eddy-covariantie-torens en scintillometers die de turbulente uitwisselingen van CO2, hitte en waterdamp tussen de stad en de bovenliggende atmosfeer meten, zoals uitgelegd in de onderstaande video:

Daarnaast staat de implementatie van een sensor meetnetwerk gepland (voor begin 2024) waarbij op 11 locaties in de stad Enschede meteorologische parameters (zoals luchttemperatuur, luchtvochtigheid, zonnestraling, luchtdruk en op bepaalde locaties ook windsnelheid, windrichting en neerslag) worden gemeten om inzicht te krijgen in de lokale klimatologische omstandigheden en de typische verschillende tussen buurten en straten.

Deelname in (inter)nationale programma's/meetcampagnes

Samenwerking

Extern gefinancierde projecten

Belangrijke wetenschappelijke resultaten

PhD dissertaties

Lopend

MSc scripties

Lopend

Publicaties

 
Contact persoon

dr.ir. W.J. Timmermans (Wim)
Researcher