Symposium: duurzame energie uit de bodem: hoe, wat en waar? (in Dutch)

Op woensdagmiddag 19 september organiseert dGB Earth Sciences (een aardwetenschappen bedrijf uit Enschede) in samenwerking met de Universiteit Twente, Energie Beheer Nederland, Twence en Encontech een symposium over aardwarmte als duurzame energiebron.

Waarom dit symposium?

In het kader van de energie transitie zoeken overheden, industrie en wetenschap naar duurzame alternatieven voor koolwaterstoffen. Vaak beperkt deze zoektocht zich tot onderzoek naar zonneparken en windmolens. Diepe - en Ultra-diepe geothermie, waarbij warmte uit de aarde wordt gebruikt als duurzame energiebron, staat nog te vaak niet op de radar van beleidsmakers en potentiële afnemers.

Nieuw onderzoek uitgevoerd door dGB Earth Sciences laat bijvoorbeeld zien dat heel Twente geo-thermisch potentieel heeft. De nieuwe kaarten bedekken ook het Duitse grensgebied en onze Oosterburen zijn dan ook van harte welkom op het symposium.

Na het welkom van de Rector Magnificus van de Universiteit Twente zal Eveline Rosendaal van Energie Beheer Nederland een uitleg geven over wat Geothermie precies inhoudt en wat de ontwikkelingen zijn binnen Nederland.

Naast algemene informatie over diepe en ultra-diepe geothermie en de potentie van de ondergrond komen ook beleid, warmtevraag en innovatie aan bod. Twence, de grootste duurzame energieleverancier van Twente, zal haar visie op de mogelijke rol van geothermie in de toekomstige energievoorziening presenteren. Encontech, een spin-off van de Universiteit Twente, presenteert een revolutionaire technologie voor een warmte aangedreven pomp, waarmee warmte rechtstreeks wordt omgezet in mechanische energie. Deze innovatie kan geothermische centrales rendabeler maken en biedt tevens perspectief voor alternatieve toepassingen van aardwarmte (o.a. voor 

Programma

onder voorbehoud van wijzigingen

Dagvoorzitter: Joost Nijhuis, raadslid VVD Enschede

13:00 - 13:15   Welkom - Rector Magnificus Universiteit Twente
13:15 - 13.45   Aardwarmte in Nederland – Eveline Rosendaal, MSc. (EBN)
13:45 – 14:15  Potentie voor (Ultra) Diepe Geothermie in Twente – dr. ir. Paul de Groot (dGB)
14:15 – 14:30  Geothermie; aanvulling op het warmte-aanbod van Twence – ir. Wim de Jong

14:30 – 15:00  Pauze

15:30 – 15:45  Behoefte aan warmte in Twente - NNTS
15:45 – 16:00  Financieringsmogelijkheden voor geothermie – Herbert Silderhuis (RentAlite)
16:00 – 16:15  Aardwarmte: internationale ontwikkelingen – Marit Brommer (IGA)
16:15 – 16:30  Aardwarmte in Denemarken – Peter Veenhof (MD Nail Resources Denmark)
16:00 – 16:15  Nieuwe warmte gedreven pomp – drs Patrick Bliek (Encontech)
16:30 – 16:45  Energie Innovatie op de Universiteit Twente – Prof. dr. ir. Freek van der Meer

16:45 – 17:00  Q+A

17:00 – 18:00  Borrel

Meer informatie en registratie

Voor aanvullende informatie en registratie: www.energieuitdebodem.nl